Κώδικας υποχρεώσεων και δεοντολογίας για το επιβατικό κοινό

ΤΟ ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ ΚΟΙΝΟ:

1. Οφείλει να προμηθεύεται το εισιτήριο κατά την επιβίβαση του στο λεωφορείο και υποχρεούται να το κρατά σε όλη τη διαδρομή και να το επιδεικνύει κατά τον έλεγχο.

2. Όσοι είναι δικαιούχοι μειωμένης τιμής εισιτηρίου, οφείλουν να επιδεικνύουν  τόσο στον οδηγό όσον και κατά τον έλεγχο, το σχετικό δελτίο που αποδεικνύει το δικαίωμα της μειωμένης τιμής εισιτηρίου.

3. Οι κάτοχοι μηνιαίας κάρτας απεριόριστων διαδρομών ή δελτίου ελεύθερης κυκλοφορίας, οφείλουν να τα έχουν μαζί τους και να τα επιδεικνύουν τόσον στον οδηγό όσον και κατά τον έλεγχο.

4. Να συμπεριφέρεται με ευγένεια και να συνεργάζεται με τα υπηρεσιακά όργανα του οργανισμού (ελεγκτές, οδηγούς κτλ).

5. Να επισημαίνει έγκαιρα την πρόθεση του για επιβίβαση του στο λεωφορείο ή για την αποβίβαση του απ’ αυτό και να μεριμνά για την ασφαλή επιβίβαση, παραμονή και αποβίβαση του από το λεωφορείο.

6. Να διευκολύνει άλλα άτομα (γυναίκες σε κατάσταση εγκυμοσύνης, γονείς με μικρά παιδιά, υπερήλικες, κ.λ.π) παραχωρώντας  τη θέση του, ιδιαίτερα στις 4 προβλεπόμενες θέσεις, για το σκοπό αυτό.

7. Δεν δικαιούται να μεταφέρει ναρκωτικές ουσίες, όπλα, εκρηκτικά υλικά και οτιδήποτε άλλο είναι παράνομο και επικίνδυνο για τους επιβάτες εντός του λεωφορείου.

8.  Οφείλει να εισέρχεται εντός του λεωφορείου με ευπρεπή ενδυμασία και χωρίς να δημιουργεί  προβλήματα καθαριότητα ς εντός αυτού.

9. Να μην καπνίζει και να μην προβαίνει σε ενέργειες που ενοχλούν με οποιοδήποτε τρόπο τους άλλους επιβάτες του λεωφορείου.

10. Απαγορεύεται να προκαλεί φθορές ή υλικές ζημιές σε οποιοδήποτε μέρος του λεωφορείου ή άλλης εγκατάστασης που ανήκει στην ιδιοκτησία της ΕΜΕΛ.

11. Ουδεμία ευθύνη φέρει η ΕΜΕΛ για τις παραβάσεις της νομοθεσίας, των κανονισμών και των οδηγιών της διεύθυνσης της ΕΜΕΛ από το επιβατικό κοινό.