Αλλαγη της οδευσης  των δρομολογιων 16 και 27

Η Εταιρεία Μεταφοράς Επιβατών Λεμεσού ενημερώνει το επιβατικό κοινό πως από τη Δευτέρα 27/11/2023 θα προχωρήσει σε αλλαγή της όδευσης  των δρομολογίων 16 και 27.

Συγκεκριμένα , τα δρομολόγια που έχουν αφετηρία το Κούριο και την Ερήμη αντίστοιχα,  στα φώτα Fairways θα κινούνται δεξιά με προορισμό το Σταθμό Λεοντίου.

Σχετικά με τα δρομολόγια του 16 και 27 που έχουν αφετηρία το Σταθμό Λεοντίου η όδευση θα παραμείνει ως έχει.

Για τους επιβάτες που θέλουν να συνεχίσουν επί της Μακαρίου συστήνεται η μετεπιβίβαση στη στάση έναντι Πυροσβεστικής στη διαδρομή 21.