Προσωρινή παράκαμψη Διαδρομης 30 την Κυριακή 17/10/2021

ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 17/10/21
Ο ΠΑΡΑΛΙΑΚΟΣ ΔΡΟΜΟΣ ΑΠΟ ΠΑΛΙΟ ΛΙΜΑΝΙ ΠΡΟΣ ΦΩΤΑ ΕΝΑΕΡΙΟΥ, ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΚΛΕΙΣΤΟΣ ΑΠΟ ΤΙΣ
7:30 Π.Μ – 12:00 Π.Μ
ΛΟΓΩ ΠΟΔΗΛΑΣΙΑΣ
ΤΑ ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ ΘΑ ΠΕΡΝΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΔΟ ΓΛΑΔΣΤΩΝΟΣ